Tuesday, 1 September 2020

Начало на Индикта


Възлюблени в Господа братя и сестри,

В този ден, първи от месец Септември, Светата Църква празнува началото на Новата Църковна Година, като пеем празнично:

“Създателю на всички твари, поставил времена и години в Своя власт, благослови по Твоята благост, Господи, венеца на годината и, като съхраняваш в мир хората и твоя град, с молитвите на Богородица спаси нас.”

В този ден принасяме благодарност на Господа за всичките му благи дарове към нас, и молим за Неговото благословение и през идващата година - да е изпълнена с плодове на покаяние, любов към ближния и служение на Бога, да благослови Господ плодовете на нашите трудове и да напътства живота ни по добри и благодатни пътища.

На днешния ден честваме и паметта на великия Божи угодник, Св. Симеон Стълпник.

По неговите молитви, Божието благословение и Господнята милост да бъдат върху всички Вас!

Ваш в Христа молитствувател,
отец Симеон

No comments:

Post a Comment