Курс 2019-2020 г.


Православна енория „Св. Йоан Рилски Чудотворец“
гр. Лондон, Великобритания

Християнски курс „Основи на християнската вяра“

Учебна 2019-2020 г.

График на занятията

Първи срок

13, 27 октомври 2019 г.
10, 24   ноември 2019 г.
1, 15   декември 2019 г.
12, 26 януари 2020 г.

Втори срок

9, 23 февруари 2020 г.
8, 22 март 2020 г.
5, 26 април 2020 г.
10, 24 май 2020 г.
7, 14 юни 2020 г.

Тематичен план

През тази учебна година Курсът ще разгледа темите, които Негово Високопреосвещенство Антоний, Средно и Западноевропейски митрополит, препоръча при архиерейското си посещение в енорията ни по случай празника на нашия храм, „Св. Йоан Рилски Чудотворец“.

Тук прилагаме копие от документа, върху който дядо Антоний написа препоръчваните от него теми. За по-голяма яснота отново ги излагаме:

1. Как да се държим в храма
2. За молитвата
3. Тайнствата в Православната църква
4. Как и защо да постим
5. Църковната йерархия
6. Десетте Божи заповеди
7. Блаженствата
8. Символът на вярата
9. Религиозната толерантност и запазването на православната идентичност
10. За подвижничеството в света
11. Мисията на Православния християнин в съвременния свят

Темите ще бъдат разгледани в следния ред:

Октомври и ноември 2019 г.: Тайнствата в Православната църква
Декември 2019 г. и януари 2020 г.: Символът на вярата;   Блаженствата
Февруари 2020 г.: Как и защо да постим;   За молитвата;   За подвижничеството в света
Март 2020 г.: Църковната йерархия;   Десетте Божи заповеди
Април 2020 г.: Религиозната толерантност и запазването на православната идентичност
Май 2020 г.: Мисията на Православния християнин в съвременния свят
Юни 2020 г.: Обобщение на изучаваното и примери от църковния живот

No comments:

Post a Comment