Курс 2018-2019 г.


Православна енория „Св. Йоан Рилски Чудотворец“
гр. Лондон, Великобритания
     
Християнски просветен курс 208-2019 г.

Тема на курса за учебната година: 
Неделните литургийни евангелски четива през църковната година
         
Лондон, септември 2018 г.


Тема 1
14 октомври 2018 г.

Богослужебните евангелия

1. Евангелските четива в древната Църква
2. Поява на евангелските зачала (перикопи), утвърждаване на зачалата за богослужебна употреба
3. Четене на текстовете на Свещеното Писание:
    - четене на откъс от Стария Завет
    - четене на текст от апостолските посланиия
    - четене на евангелско зачало.
4. Кръг на евангелските четения: начало – от деня на Светото Възкресение Господне. Три кръга:
    - 1-ви кръг: 8 седмици от Пасха до Петдесетница
    - 2-ри кръг: 36 седмици от Първа Неделя след Петдесетница до Великия пост
    - 3-ти кръг: 7 седмици на Великия пост.

Тема 2
28 октомври 2018 г.

Неделните литургийни евангелски четива през годината

Примерно разпределение (за 2006 г.)
Първи кръг – пасхален
В Светло Христово Възкресение: Йн. 1:1-17
Светъл понеделник: Йн. 1:18-28
Светъл вторник: Лк. 24:12-35
Светла Сряда: Йн. 1:35-51
Светъл Четвъртък: Йн. 3:1-15
Светъл Петък: Йн. 2:12-22
Светла Събота: Йн. 3:22-33

Втора неделя след Пасха: Томина неделя – Йн. 20:19-31
Трета неделя след Пасха: на св. Мироносици – Мк. 15:43-16:8
Четвърта неделя след Пасха: на разслабления  Йн. 5:1-15
Пета неделя след Пасха: на самарянката – Йн. 4:5-42
Шеста неделя след Пасха: на слепия – Йн. 9:1-38
Седма неделя след Пасха: на св. Отци от Първия вселенски събор – Йн. 17:1-13
Осма неделя след Пасха: Петдесетница – Йн. 7:37-72; 8:12
В понеделник на първа седмица след Петдесетница: на св. Дух – Мт. 16:10

Втори кръг - от първата неделя след Петдесетница до Великия пост
Неделя 1 след Петдесетница: на всички светии – Мт. 10:32-33, 37-38; 19:27-30
Неделя 2 след Петдесетница: на всички български светии – Мт. 4:18-23
Неделя 3 след Петдесетница – Мт. 6:22-33
Неделя 4 след Петдесетница – Мт. 8:5-13
Неделя 5 след Петдесетница – Мт. 8:28-9:1
Неделя 6 след Петдесетница: на св. отци от първите шест вселенски събора – Мт. 9:1-8
Неделя 7 след Петдесетница – Мт. 9:27-35
Неделя 8 след Петдесетница – Мт. 14:14-22
Неделя 9 след Петдесетница – Мт. 14: 22-34
Неделя 10 след Петдесетница – Мт. 17:14-23
Неделя 11 след Петдесетница – Мт. 18:23-30
Неделя 12 след Петдесетница – Мт. 19:16-26
Неделя 13 след Петдесетница – Мт. 21:33-42
Неделя 14 след Петдесетница – Мт. 22:1-14
Неделя 15 след Петдесетница – Мт. 22:35-46
Неделя 16 след Петдесетница – Мт. 25:14-30
Неделя 17 след Петдесетница (на хананейката) – Мт. 15:21-28
Неделя 18 след Петдесетница – Лк. 5:1-11
Неделя 19 след Петдесетница – Лк. 6:31-36
Неделя 20 след Петдесетница – Лк. 7:11-16
Неделя 21 след Петдесетница (на св. Отци от 7-я вселенски събор) – Лк. 8:5-15
Неделя 22 след Петдесетница – Лк. 16:19-31
Неделя 23 след Петдесетница – Лк. 8:26-39
Неделя 24 след Петдесетница – Лк. 8:41-56
Неделя 25 след Петдесетница – Лк. 10:25-37
Неделя 26 след Петдесетница – Лк. 12:16-21
Неделя 27 след Петдесетница – Лк. 13:10-17
Неделя 28 след Петдесетница – Лк. 14:16-24
Неделя 29 след Петдесетница – Лк. 17:12-19
Неделя 30 след Петдесетница – Лк. 18:18-27
Неделя 31 след Петдесетница – Лк. 18:35-43
Неделя 32 след Петдесетница (на Закхея) – Лк. 19:1-10
Неделя на митаря и фарисея – Лк. 18:10-14
Неделя на блудния син – Лк. 15:11-32
Неделя месопустна – Мт. 25:31-46 
Неделя сиропустна – Мт. 6:14-21 

Трети кръг – седмиците на Великия пост
Първа събота на Великия пост: Тодоровден – Мк. 2:23-3:5
Първа неделя на Великия пост: Неделя православна – Йн. 1:43-51
Втора неделя на Великия пост: на св. Григорий Палама – Мк. 2:1-12
Трета неделя на Великия пост: Кръстопоклонна – Мк. 8:34-9:1
Четвърта неделя на Великия пост: на св. преп. Йоан Лествичник – Мк. 9:17-
Пета неделя на Великия пост: на св. преп. Мария Египетска – Мк. 10:32-45
Шеста събота на Великия пост: Лазарова събота – Йн. 11:1-45
Седма неделя на Великия пост: Вход Господен в Йерусалим – Йн. 12:1-18
Страстната седмица
Свети и велики понеделник – Мт. 24:3-35
Свети и велики вторник – Мт. 24: 36-26:2
Света и велика сряда – Мт. 26:6-16
Свети и велики четвъртък – Мт. 26:1-20; Йн. 13:3-17; Мт. 26:21-39; Лк. 22-35-43; Мт. 26:4-27:2
Свети и велики петък:
на утренята – 12 евангелия на светите страсти Господни           Евангелие 1. Йн. 13:31-18:1
Евангелие 2. Йн. 18:1-28
Евангелие 3. Мт. 26:57-75
Евангелие 4. Йн. 18:28-19:16
Евангелие 5. Мт. 27:3-32
Евангелие 6. Мк. 15:16-32
Евангелие 7. Мт. 27:33-54
Евангелие 8. Лк. 23:32-49
Евангелие 9. Йн. 19:25-37
Евангелие 10. Мк. 15:43-47
Евангелие 11. Йн. 19:38-42
Евангелие 12. Мт. 27:62-66
Света и велика събота – Мт. 28:1-20
Пасха: утренни възкресни евангелия                                    1. Мт. 28:16-20
2. Мк. 16:1-8
3. Мк. 16:9-20
4. Лк. 24:1-12
5. Лк. 24:12-35
6. Лк. 24:36-53
7. Йн. 20:1-10
8. Йн. 20:11-18
9. Иоан. 20:19-31
10. Йн. 21:1-14
11. Йн. 21:15-25


Тема 3
11 ноември 2018 г.

Разпределение на неделните литургийни евангелия за 2018 и 2019 г.

Неделните литургийни евангелски зачала за църковната 2018 г.: кратък обзор

7 януари: Неделя след Богоявление – Йн. 1:29-34
14 януари: Неделя 12 след Неделята подир Въздвижение: на 10-те прокажени – Лк. 17:12-19
21 януари: Неделя 15 след Неделята подир Въздвижение: на Закхея – Лк. 19:1-10
28 януари: Неделя 16 след Неделята подир Въздвижение: на митаря и фарисея – Лк. 18:10-14

4 февруари: Неделя 17 след Неделята подир Въздвижение: на блудния син – Лк. 15:11-32
11 февруари: Неделя месопустна – Мт. 25:31-46
18 февруари: Неделя сиропустна – Мт. 6:14-21
25 февруари: 1-ва Неделя на Великия пост: православна – Йн. 1:43-51

4 март: 2-ра Неделя на Великия пост: на св. Григорий Палама – Мк. 2:1-12
11 март: 3-та Неделя на Великия пост: кръстопоклонна – Мк. 8:34-9:1
18 март: 4-та Неделя на Великия пост: на преп. Йоан Лествичник – Мк. 9:17-31
25 март: 5-та Неделя на Великия пост: на преп. Мария Египетска – Лк. 1:24-38

1 април: 6-та Неделя на Великия пост: Вход Господен в Йерусалим – по типика
8 април: Възкресение Христово – по типика
15 април: 2-ра Неделя след Пасха: Томина – Йн. 20:19-31
22 април: 3-та Неделя след Пасха: на св. мироносици – Мк. 15:43-16:8
29 април: 4-та Неделя след Пасха: на разслабления – Йн. 5:1-15

6 май: 5-та Неделя след Пасха: на самарянката – Йн. 4:5-42
13 май: 6-та Неделя след Пасха: на слепия – Йн. 9:1-38
20 май: 7-ма Неделя след Пасха: на св. Отци от 1-я вселенски събор – Йн. 17:1-13
27 май: 8-ма Неделя след Пасха: Петдесетница – по типика

3 юни: 1-ва Неделя след Петдесетница: на всички светии – Мт. 10:32-33
10 юни: 2-ра Неделя след Петдесетница: на всички български светии – Мт. 4:18-23
17 юни: 3-та Неделя след Петдесетница – Мт. 6:22-33
24 юни: 4-та Неделя след Петдесетница – Мт. 8:5-13

1 юли: 5-та Неделя след Петдесетница – Мт. 8:28-9:1
8 юли: 6-та Неделя след Петдесетница – Мт. 9:1-8
15 юли: 7-ма Неделя след Петдесетница: на св. Отци от шестте вселенски събори – Мт. 5:14-19
22 юли: 8-ма Неделя след Петдесетница – Мт. 14:14-22
29 юли: 9-та Неделя след Петдесетница – Мт. 14:22-32

5 август: 10-та Неделя след Петдесетница – Мт. 17:14-23
12 август: 11-та Неделя след Петдесетница – Мт. 15:23-35
19 август: 12-та Неделя след Петдесетница – Мт. 19:16-26
26 август: 13-та Неделя след Петдесетница – Мт. 21:33-42

2 септември: 14-та Неделя след Петдесетница – Мт. 22:2-14
9 септември: Неделя преди Въздвижение – Йн. 3:13-17
16 септември: Неделя след Въздвижение – Мк. 8:34-9:1
23 септември: 1-ва Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 5:1-11
30 септември: 2-ра Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 6:31-36

7 октомври: 3-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 7:11-16
14 октомври: 4-та Неделя след Неделя подир Въздвижение: на св. Отци от Седмия вселенски събор  – Лк. 8:5-15
21 октомври: 6-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 8:26-39
28 октомври: 7-ма Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 8:41-56

4 ноември: 5-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 16:19:31
11 ноември: 8-ма Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 10:25-37
18 ноември: 9-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 12:16-21
25 ноември: 13-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 18:18-27

2 декември: 14-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 16:35-43
9 декември: 10-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 13:10-17
16 декември: 11-та Неделя след Неделя подир Въздвижение: на св. Праотци – Лк. 14:16-24
23 декември: Неделя преди Рождество Христово – Мт. 1:1-25
30 декември: Неделя след Рождество Христово – Мт. 2:13-22

Неделните литургийни евангелски зачала за църковната 2019 г.: кратък обзор

6 януари: Свето Богоявление – по типика
13 януари: Неделя след Богоявление – Мт. 4:12-17
20 януари: Неделя 12 след Неделята подир Въздвижение: на 10-те прокажени – Лк. 17:12-19
27 януари: Неделя 14 след Неделята подир Въздвижение: на Йерихонския слепец – Лк. 18:35-43

3 февруари: Неделя 15 след Неделята подир Въздвижеине: на закхея – Лк. 19:1-10
10 февруари: Неделя 17 след Петдесетница: на хананейката – Мт. 15:21-28
17 февруари: Неделя 16 след Неделята подир Въздвижение: на митаря и фарисея – Лк. 18:10-14
24 февруари: Неделя 17 след Неделята подир Въздвижение: на блудния син – Лк. 15:11-32

3 март: Неделя месопустна – Мт. 25:31-46
10 март: Неделя сиропустна – Мт. 6:14-21
17 март: 1-ва Неделя на Великия пост: православна – Йн. 1:43-51
24 март: 2-ра Неделя на Великия пост: на св. Григорий Палама – Мк. 2:1-12
31 март: 3-та Неделя на Великия пост: кръстопоклонна – Мк. 8:34-9:1

7 април: 4-та Неделя на Великия пост: на преп. Йоан Лествичник – Мк. 9:17-31
14 април: 5-та Неделя на Великия пост: на преп. Мария Египетска – Мк. 10:32-45
21 април: 6-та Неделя на Великия пост: Вход Господен в Йерусалим – по типика
28 април: Възкресение Христово – по типика

5 май: 2-ра Неделя след Пасха: Томина – Йн. 20:19-31
12 май: 3-та Неделя след Пасха: на св. мироносици – Мк. 15:43-16:8
19 май: 4-та Неделя след Пасха: на разслабления – Йн. 5:1-15
26 май: 5-та Неделя след Пасха: на самарянката – Йн. 4:5-42

2 юни: 6-та Неделя след Пасха: на слепия – Йн. 9:1-38
9 юни: 7-ма Неделя след Пасха: на св. Отци от 1-я вселенски събор – Йн. 17:1-13
16 юни: 8-ма Неделя след Пасха: Петдесетница – по типика
23 юни: 1-ва Неделя след Петдесетница: на всички светии – Мт. 10:32-33
30 юни: 2-ра Неделя след Петдесетница: на всички български светии – Мт. 4:18-23

7 юли: 3-та Неделя след Петдесетница – Мт. 15:21-28
14 юли: 4-та Неделя след Петдесетница: на св. Отци от Шестте вселенски събори – Мт. 5:14-19
21 юли: 5-та Неделя след Петдесетница – Мт. 8:28-9:1
28 юли: 6-та Неделя след Петдесетница – Мт. 9:1-8

4 август: 7-ма Неделя след Петдесетница – Мт. 9:27-35
11 август: 8-ма Неделя след Петдесетница – Мт. 14:14-22
18 август: 9-та Неделя след Петдесетница – Мт. 14:22-34
25 август: 10-та Неделя след Петдесетница – Мт. 17:14-23

1 септември: 11-та Неделя след Петдесетница – Лк. 4:16-22
8 септември: Неделя преди Въздвижение, Рождество на Пресв. Богородица – Йн. 3:13-17
15 септември: Неделя след Въздвижение – Мк. 8:34-9:1
22 септември: 1-ва Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 5:1-11
29 септември: 2-ра Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 6:31-36

6 октомври: 3-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 7:11-16
13 октомври: 4-та Неделя след Неделя подир Въздвижение: на св. Отци от Седмия вселенски събор  – Лк. 8:5-15
20 октомври: 6-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 8:26-39
27 октомври: 7-ма Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 8:41-56

3 ноември: 5-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 16:19:31
10 ноември: 8-ма Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 10:25-37
17 ноември: 9-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 12:16-21
24 ноември: 13-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 18:18-27

1 декември: 14-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 18:35-43
8 декември: 10-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 13:10-17
15 декември: 11-та Неделя след Неделя подир Въздвижение: на св. Праотци – Лк. 14:16-24
22 декември: Неделя преди Рождество Христово – Мт. 1:1-25
29 декември: Неделя след Рождество Христово – Мт. 2:13-23

Тема 4
25 ноември 2018 г.

Кратко изяснение на неделните литургийни евангелия
за септември и октомври 2018 г.

2 септември: 14-та Неделя след Петдесетница – Мт. 22:2-14
1. Как разбираме кога Бог се обръща към нас и ни кани да „седнем с Него“ в Царството Му?
2. Кога отдаваме повече грижи и внимание за земните ни дела, отколкото за „отвъдните“, водещи към вечен живот?
3. Бог гневи ли се, когато не отвръщаме на призива Му?
4. Как така и лоши и добри „сядат“ на Господнята трапеза?
5. Какво означава да „облечем сватбена премяна“, преди да „седнем“ с Господа на „трапезата“?
6. Как разбираме Господните думи, че мнозина са звани, но малцина са избрани?

9 септември: Неделя преди Въздвижение – Йн. 3:13-17
1. Как Синът Човешки е „слязъл от небето“?
2. Как Той се „издига“ (Мойсей също издигна медната змия в пустинята), и защо трябва да се „издигне“?
3. Как разбираме, че всеки, който повярва в Иисуса, да не загине, а да има живот вечен?
4. Как (и защо) Бог „отдава“ Своя Единороден Син?
5. Как (и защо) Бог толкова обикна света, че „отдаде“ Единородния Си Син за него?
6. Нима Синът няма да съди света?
7. Как светът бива спасен от Сина?

16 септември: Неделя след Въздвижение – Мк. 8:34-9:1
1. Какво означава да искаме да вървим след Иисуса?
2. Какво означава да се отречем от себе си?
3. Какво означава да вземем кръста си?
4. Какво означава да следваме Христа?
5. Какво означава да искаме да спасим душата (живота) си?
6. Какво означава да погубим душата (живота) си заради Бога? А заради Евангелието?
7. Можем ли да дадем откуп за душата (живота) си?
8. Може ли Божият Син да се срамува от човеците кога дойде в славата на Отца Си?

23 септември: 1-ва Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 5:1-11
1. Защо Иисус проповядва на народа от кораба в морето, а не на сушата при тях?
2. Каква може да е била проповедта да Христос на кораба на Симон-Петър?
3. Неверие ли е отговорът на Симон-Петър, че цяла нощ не са имали никакъв улов, а сега по думите на Иисус те могат да имат добър улов?
4. Защо Симон-Петър и другите с него са обхванати от ужас при вида на големия улов?
5. Какво означават Христовите думи „Не бой се“!
6. Какво означава да бъдеш ловец на човеци?
7. Защо рибарите изоставили всичко и тръгнали след Иисуса?

30 септември: 2-ра Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 6:31-36
1. Какво означава човеците да постъпват с нас така, както и ние постъпваме с тях?
2. Какво означава да обичаме онези, които ни обичат, да правим добро на онези, които също ни правят добро, и т.н.? Нима и грешниците това правят?
3. Очакваме ли нещо обратно от онези, които обичаме и онези, на които правим добро?
4. Какво означава да обичаме враговете си, да правим добро без да очакваме същото от другите, да даваме назаем без да очакваме да ни върнат?
5. Как така Бог е благ (добър) и към неблагодарни и към зли хора?
6. Какво е милосърдие? Какво означава да бъдем милосърдни?

7 октомври: 3-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 7:11-16
1. Майка, вдовица, разчитаща на помощта на единствения ѝ син, е постигната от беда – той умира. На какво може да разчита оттук нататък майката? Кой проявява (или може да прояви) милост към нея?
2. Защо ли „много народ“ върви с нея след ковчега?
3. Какво означава „Иисус се смили над майката“?
4. Защо всички са обхванати от страх след възкресяването на сина на майката? И в същото време те славели Бога. Как славим Бога, когато сме обзети от някакъв страх? Какво е страхопочитание?
5. Как така при този случай „Бог посетил народа Си“

14 октомври: 4-та Неделя след Неделя подир Въздвижение: на св. Отци от Седмия вселенски събор  – Лк. 8:5-15
1. Семето, което сеячът сее, действително ли може да падне край пътя, на камениста почва, между тръни и на добра земя? Защо тъкмо четири вида „почва“ ни описва евангелието?
2. Какво е притча? Защо на „другите“ се говори с притчи, „та, като гледат, да не виждат и, като слушат, да не разбират“?
3. Как Божието слово пада край пътя, на камениста почва, между тръни и на добра почва?
4. Кои са четирите вида слушатели на Божието слово?
5. Какво означава да имаме уши, но да не чуваме?
6. Какво е значението на устното Божие слово в сравнение с писменото?

21 октомври: 6-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 8:26-39
1. Обхванатият от безброй нечисти духове нарича Иисус „Син на Бога Всевишни“ – как така? Кой му е открил тази истина?
2. Защо този човек счита, че Иисус го измъчва, като изгонва нечистия дух от него?
3. А защо нечистите духове молят Иисус да не им заповядва да бъдат хвърлени в бездната?
4. Какво да правят свинарите, останали без свинете си, след като Иисус заповядва на бесовете да влязат в свинете и стадото се издавило в морето?
5. Народът видял бесноватият да седи при нозете на Иисус, вече със здрав разум и облечен, и се уплашил – защо?
6. Защо целият народ на онази страна е обхванат от ужас?
7. Излекуваният бесноват разказва на целия град какво му е сторил Бог. Бесноватият разбира ли, че Иисус, който го спасил от бесовете, е Този Бог?

28 октомври: 7-ма Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 8:41-56
1. Каква вяра ще да е имала болната жена, та се допряла да Иисуса и била излекувана?
2. Как допирането до Иисуса я излекувало, без Той самият да пожелал да я излекува?
3. Как „нейната“ вяра я спасила?
4. Защо Иисус отпратил всички от стаята, където Той ще възкреси умрялото момиче?
5. Защо Иисус нарежда да дадат на момичето да яде веднага след възкресяването ѝ?
6. Защо Иисус заповядва на родителите на момичето да не казват на никого за възкресяването на дъщеря им? А в предишния случай казал на бесноватия да разкаже за чудото, което Бог сторил с него. В какъв случай Иисус казва едно, в какъв – друго?

Тема 5
9 декември 2018 г.

Изяснение на неделните литургийни евангелия
за ноември 2018 г.

4 ноември: 5-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 16:19:31
1. Грях ли е богатството?
2. Кое е „лоното Авраамово“?
3. Кое е „доброто“ и кое е „злото“, което получаваме, докато сме живи?
4. Каква е тази пропаст между мъчещите се в ада и добруващите в „лоното Авраамово“?
5. Какво означава „нека слушат Мойсея и пророците“?

11 ноември: 8-ма Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 10:25-37
1. Кои са еврейските законници?
2. Може Иисус да бъде изкушен (от законника)?
3. Кой е нашият ближен?
4. Пребитият от разбойниците и свещеникът, левитът и самарянинът: кой какъв е?
5. Какво значи „да правим милост“?
6. Какво означава да възлюбим Бога и ближния като себе си?

18 ноември: 9-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 12:16-21
1. Как планираме дейностите си – сега и за в бъдеще?
2. Как разбираме думите „душо, почивай, яж, пий, весели се – имаш много блага, приготвени за много години“?
3. Защо Бог казва на богатия човек „безумнико“?
4. Как се събира имане за себе си и имане за Бога?

25 ноември: 13-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 18:18-27
1. Как спазваме 10-те Божии заповеди (старозаветното и новозаветното им разбиране)?
2. Какво означава да раздаваме богатството си на бедни, онеправдани и т.н.?
3. Какво означава „да вървим след Иисуса“?
4. Може ли богатите да се спасят?
5. Спасението само от Бога ли е?

Тема 6
16 декември 2018 г.

Изяснение на неделните литургийни евангелия
за декември 2018 г.

2 декември: 14-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 18:35-43
1. Какво означава да си слепец? Какво означава да прогледнем?
2. Как разбираме думите, че Иисус е „Син Давидов“?
3. Как вярата спасява?
4. Прогледналият слепец „тръгнал след Иисуса“ – какво означава това?
5. Как разбираме „следването на Иисус и славенето на Бога“?

9 декември: 10-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – Лк. 13:10-17
1. Как така Иисус проповядвал в синагогите?
2. Къде е мястото на жената в синагогата? Как Иисус е видял болната от 18 години жена?
3. Кой е „немощния дух“, измъчващ жената от 18 години?
4. Как така Иисус излекува жената, без тя да е искала това?
5. За съботния покой у евреите.
6. Коя е „дъщеря Авраамова“?

16 декември: 11-та Неделя след Неделя подир Въздвижение: на св. Праотци – Лк. 14:16-24
1. Кои са поканените на вечеря?
2. Могат ли оправдаващите се поканени да бъдат извинени за това, че не могат да дойдат на вечерята?
3. Господарят заповядал на слугата си да доведе на вечерята бедните, немощните, хромите и слепите – кои са те?
4. Той заповядал още да бъдат доведени и всички, които живеели по друмища и плетища – кои са те?
5. Защо Иисус казва, че „никой от поканените няма да вкуси вечерята“ Му? Защо тогава те изобщо са канени?
6. Как разбираме думите на господаря, че „мнозина са звани, а малцина – избрани“?

23 декември: Неделя преди Рождество Христово – Мт. 1:1-25
1. Коя е тази „книга за живота на Иисуса Христа“?
2. Как мъжете са тези, които раждат синове и дъщери?
3. Как е ставало сгодяването в древния Израил? Как Мария се е сгодила за Йосиф?
4. Какво значи „оказа се“ (че Мария е непразна от Духа Светаго)?
5. Какво означава „праведен“ (отнасящо се за Йосиф)?
6. Какво означава „Йосиф прие жена си“?
7. Имали ли са Мария и Йосиф и други деца след Иисус?

30 декември: Неделя след Рождество Христово – Мт. 2:13-22
1. Защо Ирод иска да погуби Младенеца?
2. Колко време Йосиф и Мария са били в Египет?
3. Избитите от Ирод младенци и мъченичеството в Христовото име.
4. Кои са назореите? Иисус назорей ли е бил?

Тема 7
13 януари 2019 г.

Изяснение на неделните литургийни евангелия
за януари 2019 г.

6 януари: Свето Богоявление – по типика: Мт. 3:13-17
1. Защо Иисус отива от Галилея на река Йордан да бъде кръстен от Йоан Предтеча?
2. Защо Йоан Предтеча не е сигурен, че той трябва да кръсти Иисуса в реката?
3. Какво означават думите на Иисус към Йоан Предтеча: „нам подобава да изпълним всяка правда“?
4. От какво се очиства Иисус при кръщението Си?
5. Как разбираме Пресветата Троица в кръщението на Иисус?
6. Какъв е смисълът на кръщението на човеците?

13 януари: Неделя след Богоявление – Мт. 4:12-17
1. Кога Иисус начева общественото си служение?
2. Защо Той напуска Назарет и отива в Галилея? Може би не само заради затварянето на Йоан Предтеча?
3. Кои са пределите Завулонови и Нефталимови? Какъв е Капернаум?
4. В какъв мрак седи народът на тези земи?
5. Каква е светлината, която този народи видя?
6. Прилича ли Христовата проповед („покайте се, защото се приближи царството небесно“) на проповедта на Йоан Предтеча?

20 януари: Неделя 12 след Неделята подир Въздвижение: на 10-те прокажени – Лк. 17:12-19
1. Кои са десетте прокажени, които Иисус ще излекува?
2. И десетте ли прокажени се обърнаха към Христос и викаха „Иисусе, помилуй ни“?
3. Как те се очистиха от проказата си, докато отивали при свещениците израилеви?
4. Кой е другородецът, който след очистването си от проказата се върнал при Иисус, прославяйки Бога?
5. Как така тези, които познават истинския Бог, не Му отдават слава заради чудото с тях, а другородецът се оказва по-верен на Бога?
6. Каква е вярата на самарянина, чрез която той се е спасил?

27 януари: Неделя 14 след Неделята подир Въздвижение: на Йерихонския слепец – Лк. 18:35-43
1. Какво означава да си слепец? Какво означава да прогледнем?
2. Как разбираме думите, че Иисус е „Син Давидов“?
3. Как вярата спасява?
4. Прогледналият слепец „тръгнал след Иисуса“ – какво означава това?
5. Как разбираме „следването на Иисус и славенето на Бога“?

Тема 8
27 януари 2019 г.

Изяснение на неделните литургийни евангелия
за февруари 2019 г.

3 февруари: Неделя 15 след Неделята подир Въздвижение: на закхея – Лк. 19:1-10
1. Защо Закхей искал да види Иисус, който вървял по пътя?
2. Къде била смоковницата, на която той се покачил?
3. Иисус само посетил дома на Закхей, или дори пренощувал в него?
4. Кои са тези „всички“, които зароптали, че Иисус се отбил при грешен човек?
5. Колко грешен и бил Закхей? Давал ли е половината от имота си на сиромаси?
6. Защо обещава, че ще отплати четворно на онзи, от когото е взел нещо несправедливо?
7. Как така Закхей и син Авраамов?
8. „Синът Човешки дойде да спаси погиналото“, казва ни евангелието. Закхей сред погиващите юдеи ли е?

10 февруари: Неделя 17 след Петдесетница: на хананейката – Мт. 15:21-28
1. Къде се намират „страните Тирски и Сидонски“? Защо Иисус отива там?
2. Кои са „хананейците“? Защо Иисус върши чудо и сред тях, след като е „пратен само при загубените овци от дома Израилев“?
3. Кои са „чедата“ и кои са „псетата“, които ядат хляба?
4. Защо Иисус отначало отказва да помогне на хананейката да излекува дъщеря ѝ, обхвата от бяс?
5. Защо хананейката се моли на Иисус, казвайки „помилвай ме“, след като всъщност иска от Него да излекува дъщеря ѝ?
6. Каква била вярата на хананейката, та по нейната вяра Иисус изцелил дъщеря ѝ?

17 февруари: Неделя 16 след Неделята подир Въздвижение: на митаря и фарисея – Лк. 18:10-14
1. Кой и митарят и кой е фарисеинът?
2. Къде застанал фарисеинът да се моли в храма? А къде застанал митарят?
3. Действително ли фарисеинът не е грабител, неправедник, прелюбодеец?
4. Защо фарисеинът пости два пъти в седмицата? В кои дни той е постил?
5. Защо той дава десятък „от всичко, що придобива“?
6. Фарисеинът благодари на Бога, че не е като митаря – каква благодарност е това?
7. Митарят молел за Божията милост, без да изрежда какъв е и какъв не е – защо?
8. Митарят си отишъл повече оправдан от фарисеина – доколко фарисеинът бил също оправдан?
9. Как така превъзнасящите се биват унизявани, а смиряващите се – въздигани?

24 февруари: Неделя 17 след Неделята подир Въздвижение: на блудния син – Лк. 15:11-32
1. Как по-младият син поискал от баща си своя дял?
2. Какъв дял получил по-младият син от баща си?
3. Колко време синът все още оставал в бащиния си дом, преди да го напусне?
4. Как прахосал „имота“ си?
5. Що за рожкове е ял блудният син?
6. Как „дошъл в себе си“?
7. Блудният син се връща в бащиния си дом, и на баща му „му домиля за него“ – защо?
8. Защо синът не му казва „не съм достоен да се нарека твой син, направи ме като един от наемниците си“, макар първоначално да имал намерение да каже това?
9. Освен най-хубавата одежда и пръстен, защо бащата дава и обувки на сина си?
10. Какво означава „мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери“?
11. Как бихте описали по-големият син, когато разбрал за пиршеството, дадено за блудния му брат?
12. Как разбираме „ти си винаги с мене и всичко мое е твое“, което бащата казва на по-големия син?

Тема 9
10 февруари 2019 г.

Изяснение на неделните литургийни евангелия
за март 2019 г.

3 март: Неделя месопустна – Мт. 25:31-46


10 март: Неделя сиропустна – Мт. 6:14-21


17 март: 1-ва Неделя на Великия пост: православна – Йн. 1:43-51


24 март: 2-ра Неделя на Великия пост: на св. Григорий Палама – Мк. 2:1-12


31 март: 3-та Неделя на Великия пост: кръстопоклонна – Мк. 8:34-9:1Тема 10
24 февруари 2019 г.

Изяснение на неделните литургийни евангелия
за април 2019 г.

7 април: 4-та Неделя на Великия пост: на преп. Йоан Лествичник – Мк. 9:17-31


14 април: 5-та Неделя на Великия пост: на преп. Мария Египетска – Мк. 10:32-45


21 април: 6-та Неделя на Великия пост: Вход Господен в Йерусалим – по типика


28 април: Възкресение Христово – по типикаТема 11
10 март 2019 г.

Изяснение на неделните литургийни евангелия
за май 2019 г.

5 май: 2-ра Неделя след Пасха: Томина – Йн. 20:19-31


12 май: 3-та Неделя след Пасха: на св. мироносици – Мк. 15:43-16:8


19 май: 4-та Неделя след Пасха: на разслабления – Йн. 5:1-15


26 май: 5-та Неделя след Пасха: на самарянката – Йн. 4:5-42Тема 12
24 март 2019 г.

Изяснение на неделните литургийни евангелия
за юни 2019 г.

2 юни: 6-та Неделя след Пасха: на слепия – Йн. 9:1-38


9 юни: 7-ма Неделя след Пасха: на св. Отци от 1-я вселенски събор – Йн. 17:1-13


16 юни: 8-ма Неделя след Пасха: Петдесетница – по типика


23 юни: 1-ва Неделя след Петдесетница: на всички светии – Мт. 10:32-33


30 юни: 2-ра Неделя след Петдесетница: на всички български светии – Мт. 4:18-23Тема 13
7 април 2019 г.

Изяснение на неделните литургийни евангелия
за юли 2019 г.

7 юли: 3-та Неделя след Петдесетница – Мт. 15:21-28


14 юли: 4-та Неделя след Петдесетница: на св. Отци от Шестте вселенски събори – Мт. 5:14-19


21 юли: 5-та Неделя след Петдесетница – Мт. 8:28-9:1


28 юли: 6-та Неделя след Петдесетница – Мт. 9:1-8Тема 14
21 април 2019 г.

Изяснение на неделните литургийни евангелия
за август 2019 г.

4 август: 7-ма Неделя след Петдесетница – Мт. 9:27-35


11 август: 8-ма Неделя след Петдесетница – Мт. 14:14-22


18 август: 9-та Неделя след Петдесетница – Мт. 14:22-34


25 август: 10-та Неделя след Петдесетница – Мт. 17:14-23Тема 15
5 май 2019 г.

Изяснение на литургийните евангелски зачала през Страстната седмица
преди празника Пасха на 2019 г.

Свети и велики понеделник – Мт. 24:3-35
Свети и велики вторник – Мт. 24: 36-26:2
Света и велика сряда – Мт. 26:6-16
Свети и велики четвъртък – Мт. 26:1-20; Йн. 13:3-17; Мт. 26:21-39; Лк. 22-35-43; Мт. 26:4-27:2
Свети и велики петък:
    на утренята – 12 евангелия на светите страсти Господни
Евангелие 1. Йн. 13:31-18:1
Евангелие 2. Йн. 18:1-28
Евангелие 3. Мт. 26:57-75
Евангелие 4. Йн. 18:28-19:16
Евангелие 5. Мт. 27:3-32
Евангелие 6. Мк. 15:16-32
Евангелие 7. Мт. 27:33-54
Евангелие 8. Лк. 23:32-49
Евангелие 9. Йн. 19:25-37
Евангелие 10. Мк. 15:43-47
Евангелие 11. Йн. 19:38-42
Евангелие 12. Мт. 27:62-66
Света и велика събота – Мт. 28:1-20

Тема 16
19 май 2019 г.

Изяснение на литургийните евангелски зачала през Светлата седмица
след празника Пасха на 2019 г.

В Светло Христово Възкресение: Йн. 1:1-17
Светъл понеделник: Йн. 1:18-28
Светъл вторник: Лк. 24:12-35
Светла Сряда: Йн. 1:35-51
Светъл Четвъртък: Йн. 3:1-15
Светъл Петък: Йн. 2:12-22
Светла Събота: Йн. 3:22-33

Тема 17
2 юни 2019 г.

Изяснение на литургийните евангелски зачала на 12-те Господски празници
за църковната 2018-2019 г.


Тема 18
16 юни 2019 г.

Обобщение
Кратък обзор на евангелските зачала в неделни дни,
на Господски и Богородични празници,
и на богослужението през другите дни от седмицата


No comments:

Post a Comment