Saturday, 13 June 2020

Първа Неделя след Петдесетница – Неделя на вси Светии


Първата Неделя след Петдесетница е Неделята на вси Светии.

Но кои са тези всички светии, които Църквата празнува днес? Това са всички онези, които със земния си живот са доказали, че са достойни за любовта Божия, всички, които изповядали открито пред човеците Бога и неотклонно Го следвали: това са пророците, предвъзвестили Христовото въчовечаване и идването Му на света; светите Христови апостоли - Неговите свидетели, които ни предали учението Му; мъчениците за вярата, осветили с кръвта си грешната земя; светите отци, светителите и учителите църковни, борили се срещу ересите и изяснили православното учение; това са и преподобните жени и мъже, които оставили имот и близки, отрекли се от земното и вещественото и безрезервно последвали Христа, достигайки ангелоподобен живот дори още тук на земята; светии са всички, които достойно и смирено носели кръста си, следвайки Спасителя на света!


„Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене" – ни казва днешното евангелие (Матей 10:37-38). Нима Свещеното Писание не ни казва да почитаме баща си и майка си? Да, и това ни казва, но любовта към Бога превишава всяка друга любов, грижата за душата превишава всяка други грижа, надеждата за спасение и копнежът по вечния живот превишават всяка друга надежда и копнеж!

Ето защо по примера нa всички Божи угодници нека и ние първом да търсим Божието, а всичко останало ще ни се придаде според вярата и усърдието ни по Бога! Амин!

No comments:

Post a Comment