Sunday, 7 June 2020

Няма по-велик рожден ден на света - Църквата Христова се роди днес!

Петдесетница – най-великият рожден ден на света! Любимо Божие чадо се роди – Църквата Христова! Още с раждането си Тя призова хората към единство и любов! Ето какво ни казва кондакът на днешния празник:

Когато Всевишния слезе и смеси езиците, раздели народите, а когато раздаваше огнените езици, към единство призова, затова и единогласно славим Всесветия Дух.


Разбира се, Петдесетница е денят на Светия Дух – Той е, Който животвори и чрез Който всяко едно нещо има живот в себе си! Църквата е отредила и втори специален ден на Светия Дух – понеделника след Петдесетница, тъй че вярващите още веднъж да чуят тропаря на празника, който ни посочва как светът бе уловен и предаден на Христос:


Благословен си, Христе, Боже наш, Който показа рибарите премъдри, като им изпрати Светия Дух и така чрез тях Ти, Човеколюбче, улови света! Затова слава отдаваме на Тебе!

Нека не преставаме да призоваваме към единство и любов и към по-пълно познание на Божията любов в Христа Иисуса! Амин!


No comments:

Post a Comment