Monday, 29 June 2020

Петровден е!

Петровден е! Но защо е Петровден, след като на днешния ден честваме подвизите и паметта на двама първовърховни апостоли – св. Петър и св. Павел? Единият „по-голям“ ли е от другия? Съвсем не! И двамата са наричани от Църквата „първовърховни“, и двамата се пазят в паметта на Църквата като „апостоли първопрестолници“ (както ни говори тропарят на днешния празник), и двамата еднакво се застъпват пред Бога за онези, които пристъпват към иконите им и чрез тези Божии угодници молят Христа „да дарува мир на хората и велика милост на душите им“ (както продължава тропарят).


В литургийното евангелие на днешния празник обаче четем, че св. апостол Петър пръв изповяда Господа, като Му каза: „Ти си Христос, Синът на живия Бог“, а Иисус му отговори: „Не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата“. Заради тази изповед Господ потвърждава, че върху твърдия камък („петър“) ще построи Църквата си и че портите адови няма да ѝ надделеят; нещо повече, Той дава на апостол Петър ключовете на Царството небесно и властта да „свързва и да развързва“, т.е. според греховете ни или вярата и добродетелите ни да се застъпва пред Бога за всеки, който с искрено вярващо сърце следва Христа!

Но и св. апостол Павел получава от Христа не по-малки благодатни дарове: той става учител и покръстител на народите, като по Божие съизволение написва повече от половината книги на Новия Завет и разкрива истинското значение на този „нов договор“ на Бога с човеците – договора на любовта и милосърдието!

Ето защо с право Църквата почита и двамата свети апостоли като равни първовърховни вестители на Божието Царство! Ето защо нека не престават молитвите ни към тях, защото те стоят най-близо до Божия престол и ни чуват и бързат да се застъпят за нас пред Христа, нашия Бог! Амин!

No comments:

Post a Comment