Saturday, 17 October 2020

Храмов Празник

На 19-ти Октомври Светата Църква чества паметта на преподобния Св. Йоан Рилски Чудотворец. Дълбоко почитан от Българския народ, Св. Йоан предстои в молитва пред Бога, грижейки се за своите чада във вярата, с които пребивава дори телесно чрез Светите си мощи, съхранявани и почитани в основания от него Рилски манастир. Живял в епохата на Златния Век на Първото Българско Царство, Св. Йоан изоставя светските удоволствия, стремежи и облаги, за да заживее уединено в Рилската пустиня, в крайни лишения, пост, молитва и съзерцание на Бога, от когото получава безброй чудеса, и венеца на светостта. Изпълнил в най-висша степен повелите на Спасителя “да се отрече от себе си, да вземе кръста си и да Го последва”(Матей 16:24), Свети Йоан показва на съвременниците си, и на поколенията след тях, пътя към “тясната врата на спасението” (Матей 7:14) през която малцина минават, онзи Път, и Истина, и Живот, в Когото е истинското спасение (Йоан 14:6). Не случайно царе и знатни велможи пристигат от далечни краища да потърсят съвет, благословение, изповед, при Светеца, вместо да се уповават на “умни”, “богати” и “влиятелни” съветници, с каквито разполагат в дворците си. Те търсят Св. Йоан заради съвършено различното измерение, в което неговото житие се позиционира - измерението на светостта, онова възсъздаване и възстановяване на Образа Божий у човека, онова истинно уподобяване на Светеца към Първообраза му, заради което го почитаме именно като Преподобен. С това именно преподобие и святост Св. Йоан закриля и се моли за целия Български народ, който е посветил на неговата памет многобройни храмове, един от които е и нашият Български храм в Лондон. 

 

Честит Храмов Празник!

 

По молитвите на Светия Преподобен Йоан Рилски Чудотворец, да дарува Господ на всички нас твърда вяра, с която да преодоляваме трудностите на настоящата криза, надежда в неотменната му грижа за нас, с която ще превъзмогнем и това изпитание, и любов към ближните ни, с която да ги пазим и да се грижим за тях като образи на Невъобразимия, Който създаде всички нас, и ни призовава към пътя на спасението чрез неизмеримата Си и неизразима любов към всички нас.

 

Божието благословение да бъде върху всички вас!

 

Ваш в Христа молитствувател, Отец Симеон

 

четец Мартин

No comments:

Post a Comment