Sunday, 26 April 2020

Томина Неделя


„Ако не видя, няма да повярвам…“! Думите на апостол Тома отразяват нещо съществено в човека: опитът от света, в който той живее, опитът от онова, което човек вижда, чува и усеща. Така е било хиляди години, така е и днес. Но сред всички хора по земята има и народ, който вярва и без да е видял или чул или усетил – това е Божият народ, който вярва в истинския Бог и изпълнява наредбите Му, без да Го е видял. Ето това са християните – истинския Божи народ (защото и други вярващи наричат себе си народ Божи, но не са такива, защото вярват в неистински бог), който вярва в Христа и Го следва в живота си, без да е нужно да Го види или чуе или усети: вярата на сърцето е най-сигурното средство за познаване на Бога!


И тъй, без да сме видели или чули или усетили, ние всекидневно възкликваме към Христа с думите на откровението, които апостол Тома изрича: „Господ мой и Бог мой“! Това е нашият Господ, Който възкръсна от мъртвите и със смъртта си победи смъртта!

Христос Воскресе!

No comments:

Post a Comment