Sunday, 16 May 2021

16 май: Трета Неделя след Пасха: Неделя на св. жени мироносици

 Днешният празник е не само празник на Христовото възкресение, което бе потвърдено от жените, които на третия ден след Разпятието донесли благовонни масла да помажат Христовото тяло – той е празник също така на жената! Чрез жената влезе скръбта в света, но чрез жената влезе и най-голямата радост за света – Възкресението на Спасителя на света!

 


Христос не разкрил на жените тайните на бъдещето и смисъла на благовестието, както е разкрил това на Своите апостоли, но Той първо на жените разкрил Възкресението Си, а те обявили за него на целия свят. Любовта и верността на жените дори превишава тази на апостолите – дори най-верният Христов ученик св. Петър три пъти се отрича от Него, около разпятието Христово не се намерил нито един от Дванадесетте… А жените били там, защото макар и тиха и незабележима, любовта им към техния Учител им дава сили да устоят на всякакви изкушения и с радост да обявят на апостолите истината за Христовото Възкресение.

 

И тъй, днес достойно трябва да възхвалим жената, която не само е най-близката помощница и съратница на мъжа, но тя е и неговата любов и неговата опора, както утвърждава и смисълът на днешния празник на светите жени-мироносици! Амин!

No comments:

Post a Comment