Sunday, 17 May 2020

Живата вода

Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее: водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен!“ – се казва в днешното литургийно евангелие.


Пета Неделя след Пасха – на Самарянката – ни предлага евангелско четиво, в което е изразена не една, а няколко от най-твърдите догматични истини на християнството: за Божиите дарове, за старозаветното и новозаветното откровение, за поклонение на Отца (изповядване на вярата) с дух и истина, за Христос като Месия и като Спасител, за спасението на всеки, който повярва в Него! И за „живата вода“!

Сред тях днес истината за „живата вода“ изглежда особено актуална и необходима, защото понякога забравяме двата смисъла на „живата вода“ – тя е Самият Христос и тя е Неговото учение! С други думи, Самият Христос дава на вярващия „жива вода“, и Неговото учение също става „жива вода“ във всеки, който неотклонно го следва! По този начин следването на Христос и изпълняването на Неговото учение се разбира като едно неразкъсваемо цяло, което възражда човека и му обещава вечния живот.

И тъй, нека да не преставаме да слушаме (и да четем, да изследваме) и да изпълняваме Христовото учение и да не преставаме да носим кръста си, когато следваме Христос и се уповаваме само Нему и на никого другиго! Амин!

No comments:

Post a Comment