Sunday, 19 April 2020

Христос Воскресе! - Воистину Воскресе!

„Ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали!“

Това е главното послание на днешния празник, често наричан "Второ възкресение": вярата в Христа, вярата, че Той възкръсна и със смъртта Си смъртта разруши! Наистина, блажени са вярващите, защото познават Христос и вярват във Възкресението!Радваме се, че сред 15-те Високопреосвещени митрополи на БПЦ, тъкмо на нашия митрополит Антоний се падна голямата чест да отслужи светата литургия в митрополитския храм в София! Съществен момент от днешната служба е прочитане на евангелието на различни езици - признак за единството на Църквата! Откъсът е от Евангелието според ев. Йоан, глава 20, стихове 19-29:


А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам! И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат. А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус. Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам! После казва на Тома: дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой! Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали!


Христос Воскресе! - Воистину Воскресе!

No comments:

Post a Comment