Saturday, 14 March 2020

Молитва за избавяне от епидемия

Молитва за избавяне от епидемията, наречена коронавирус.
(Чете се преди отпуста на вечерня, утреня или литургия)

Свещеник: На Господа да се помолим!
 Вярващите: Господи, помилуй!
 Свещеникът чете молитвата на солея с лице към изток:

Господи, Боже наш, Който си богат в милостта и Който чрез Твоето мъдро грижовно предводителство направляваш нашия живот: чуй нашата молитва и приеми нашето покаяние за греховете, спри тази нова заразна болест, както спря наказанието на Твоя народ по времето на цар Давид. Ти, Който си Лекар на нашите души и тела, дарувай изцеление на заболелите, изправи ги бързо от леглото на страданието, за да Те славят, Спасителю Милостиви, а здравите покровителствай от всякаква болест. Благослови, укрепи и пази, Господи, с Твоята благодат всички с човеколюбива и жертвена любов, опази болните в техните домове и в болниците. Отдалечи тази болест и страданието от народа и ни научи да ценим живота и здравето като Твои дарове. Дай ни, Боже, Твоя мир и изпълни нашите сърца с неотстъпна вяра в Твоята закрила, в надежда с Твоята помощ и в любов към Тебе и ближния. Защото Твои са помилването и нашето спасение, Боже наш, а на Тебе слава отдаваме – на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки-веков! Амин.

No comments:

Post a Comment