Wednesday, 1 January 2020

1 януари: Обрезание Господне и св. Василий


Обрезание Господне – празникът на празниците!! Еретиците казват: „не може да бъде – Бог не може да бъде обрязван!“ А не разбират, че Законът трябва да бъде изпълнен, че Иисус е бил човек и по всичко е приличал на човеците (освен в греха), та като Бог да спаси вярващите в Него. Не разбират, и съгрешават в ереста си.

А кондакът на днешния празник, който съвместява в себе си честването както на обрязването Господне, така и на свети Василий Велики, ясно ни говори за същността на празника:

Този, който е Бог на всички човеци, днес бива обрязван, и така като Благ Той обрязва човешките прегрешения и дава спасение на света. Радва се във висините и йерархът на Създателя, светоносният и божествен Христов довереник Василий.

No comments:

Post a Comment