Saturday, 14 September 2019

14 септември - Въздвижение на Св. Кръст Господен

Кръстов ден е! Така най-често народът назовава този празник, а всъщност названието му е „Всемирно въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен“ – той отбелязва издигането на Кръста, на който Спасителят на света умря, за да спаси всички човеци по цял свят, стига те да Го познаят, да повярват в Него като Божи Син и неотклонно да Го следват. Светият Кръст Господен празнуваме и в Третата неделя на Великия пост, а също така на Разпети Петък – такова голямо значение за Църквата има паметта за Господния Кръст! На този ден, както знаем, се пази строг пост, какъвто се пази и по време на Великопостния период.


Тропарят на празника ясно ни говори за същността му – молитва към Бога да спаси Своите люде, да благослови онези, които Му принадлежат, да им даде победа над враговете (вътрешни – духовни, и външни – човешки), и да запазва с Кръста Си Своето наследство (вярващите в Христа).

Нека никога не забравяме истинския смисъл на Христовия Кръст и непрекъснато да молим Бога за спасение на душите си! Амин!

No comments:

Post a Comment