Saturday, 11 May 2019

11 май: светите равноапостолни Кирил и Методий!


Броят на християнските светци и мъченици е безчет, но за нас славяните св. Кирил и св. Методий имат особено значение и би трябвало да стоят на първо място в църковния ни календар. Тропарят на днешния празник най-красноречиво ни говори кои са те: единонравни на апостолите, учители на славянските народи, проповедници на православието сред тях, миротворци и застъпници пред Бога за всички нас! А кондакът на двамата светители допълва, като посочва, че те са свещена двоица, отключили извора на Богопознанието чрез преводите на Свещеното Писание на славянски език, те предстоят пред престола на Всевишния и най-горещо се молят за нашите души.


Не може народът ни, който има такива велики застъпници пред Бога, да не преуспява във вярата и в добрите дела, стига да молим двамата равноапостолни славянски светци да ни просвещават и упътват само към Бога! Наред със светското отбелязване на паметта на двамата братя и на славянската писменост и култура във всички български училища и други образователни институции, нека напомняме на народа, че празникът е преди всичко църковен, на който трябва да по-църковному да отбележим тяхното дело и застъпничество пред Бога за българския народ!

No comments:

Post a Comment