Friday, 19 April 2019

21 април: Вход Господен в Йерусалим


Голготското разпятие и Господния вход в Йерусалим: само няколко дена ги делят, а такива чудни знамения бяха показани на човеците по време на Христовото земно служение: възкресяването на четиридневния Лазар, смирената ослица, която по думите на пророк Захария очаквала възсядането на Спасителя, хилядните възгласи „Осанна! Благословен е Онзи, Който идва в името Господне!“, когото народът нарекъл „Цар Израилев“, тържественото влизане в Йерусалим, прогонването на търгуващите в Божия храм с царствена власт, множеството изцерения на слепи, хроми и недъгави, и т.н. Всичко това трябваше да напомни на народите, че след разпятието и възкресението Си Той ще стане Цар на всички, които вярват в Него и Го последват в живота си; че Той е Цар на духа, а не на плътта, Той е Господар на живота, водещ към вечно блаженство.


Разяжданите от злоба и завист фарисеи си казали: „Ето, цял свят тръгна подире Му“ (Йн. 12:19), и наистина цял свят вече узна за Благата вест и за Христовата жертва, остава само човеците да повярват в Господа и като понесат своя кръст да вървят уверено към обещания вечен живот, Който Той дарява на ревностните Си чеда! Амин!

No comments:

Post a Comment