Saturday, 23 March 2019

24 март: Втора Неделя на Великия пост - св. Григорий Палама


Като ангел ти се яви на земята, възвестявайки на човеците тайните Божии, защото, макар да притежаваше човешки ум и плът, ти ни удиви със слова прилични за безплътните, боговдъхновений, и ни научи да ти викаме така: „Радвай се, защото чрез тебе бе прогонена тъмата; радвай се, защото чрез тебе се върна светлината. Радвай се, вестителю на нетварното Божество; радвай се, истинни изобличителю на безумното учение за тварна благодат. Радвай се, непостижима висота, свидетелстваща за божественото естество; радвай се, неизмерима дълбино, говореща за Неговото действие. Радвай се, защото ти прекрасно възвести за славата Божия; радвай се, защото ти отхвърли мненията на зломислещите. Радвай се, светилниче, който ни показваш Слънцето; радвай се, чашо, напояваща с божествено питие. Радвай се, защото чрез теб сияе истината; радвай се, защото чрез теб помръкна лъжата. Радвай се, проповедниче на благодатта!”.

Ето какво ни казва за този велик светец икосът от 6-та песен на канона, който се чете на днешния църковен празник. Св. Григорий Палама се яви като ангел на земята, защото той поучаваше, че богосъзерцателите са като ангелите и че постигането на ангелското богосъзерцание не е недостижима цел за истински вярващите в Христос; той разкри такива Божии тайни, които други свети мъже и жени не можаха да открият; той стана истински проповедник на благодатта Божия, като ни посочи, че тя ни съединява със самия Бог, стига правилно да се стремим да общуваме с Него.

По молитвите на този велик православен светител, Господи Иисусе Христе, помилвай ни! Амин!

Saturday, 16 March 2019

17 март: Неделя Православна


„Тържество на Православието“ – с това име е най-известна днешната неделя. „Тържество“ означава „победа“ – това е победата, която онези, които почитали светите икони, удържали над иконоборците. Един от най-големите отци на Църквата, св. Йоан Дамаскин, подкрепяйки догмата за почитането на иконите, най-добре изразил истината за тях:

"Питам ви, иконоборци, дошъл ли е или не е дошъл Христос на земята? Ако не е дошъл, тогава нямаме право да изобразяваме Неописуемия. Но ако Христос е дошъл – и е факт, че е дошъл и като младенец и като зрял мъж се явил в света – тогава, елате, зографи, вече можете да Го изобразите. Хиляди очи са Го видели, хиляди уши са Го чули, хиляди ръце са Го докоснали. Следователно, Христос като Бог е неописуем, но като човек е видим и описуем; може да бъде изобразен."

И тъй, нека непрекъснато да имаме пред очите си – било вкъщи, било на работата, било в себе си – образите на светите икони и да помним, че Православието е крепило на правата вяра тъкмо поради тях!

Saturday, 16 February 2019

17 февруари: Неделя на митаря и фарисея. "Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!"


Няма по-голяма сила на света от покаянието и прошката, казал един мъдрец! И ние вярващите най-добре знаем това, защото покаянието и прошката от невъзможното правят възможно, омърсеното правят чисто бяло, отдалечилите се от Светлината приближават към нейния Източник! Затова и митарят – грешен човек – „си отиде по-оправдан от фарисея“.


От днешната неделя започваме пеенето на чудното песнопение „Отвори ми вратите на покаянието“ („Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче…“), което ще пеем чак до страстната седмица преди Христовото възкресение. Това песнопение най-пълно разкрива силата на покаянието: „Отвори ми вратите на покаянието, Жизнодавче, защото духът ми рано сутрин вече е в Твоя свят храм, макар и да нося телесен храм, който целият е омърсен от греховете. Но Ти, който си Най-Щедър, ме очистваш поради Твоята преблага милост“. По-нататък молитвата ни се възнася и към Пресвета Богородица, като възкликваме: „Посочи ми пътя на спасението, Богородице, защото душата ми цяла е омърсена от греховете и защото целият си живот преминах в безделие. Но зная, че по Твоите молитви Ти ще ме избавиш от всяка нечистота“. И след това продължаваме: „Помилвай ме, Боже, според голямата Си милост, и според голямата Си щедрост очисти беззаконието ми. И аз, окаяният, като си спомням за множеството извършени от мен грехове, треперя и се ужасявам, като зная, че ще настъпи страшния съден ден. Но се надявам на Твоята велика милост и като Давид Ти викам: Помилуй ме, Боже, според голямата Си милост“.

Ето как днешната Неделя ни подготвя за великопостния подвиг, който ще наченем след три седмици и по време на който това песнопение непрекъснато ще ни припомня силата на покаянието и прошката!