Курс 2017-2018: тема 1

Православна енория „Св. Йоан Рилски Чудотворец“

гр. Лондон, Великобритания

Християнски образователен курс 2017-2018 г.


Тема 1

Християнството като световна религия: общ преглед


а) По-важни статистически данни за християнството
б) Римокатолицизъм


в) Протестантизъмг) Православие


д) Други християнски общини (християни, непринадлежащи към трите големи дяла на християнството, включително Свидетели на Йехова, мормони, сциентолози, унитарии, и т.н.)


е) Християнски движения


ж) Християнството в ЕвропаБел. Графичните статистики са взети от уебсайта на Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life.

No comments:

Post a Comment