Saturday, 3 February 2018

4 февруари: Неделя на блудния син

Татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син“ – ето как блудният син се обръща към баща си, след като осъзнал заблудата си и се върнал у дома.

Икона на Неделята на блудния син

Малцина са онези, които са твърди Христови последователи и не приличат на блудния син, повечето от нас са тъкмо като него – заблуждаваме се, огорчаваме небесния ни Отец с безброй прегрешения, огорчаваме и ближните си и не се осъзнаваме, не искаме прошка нито от тях, нито от Бога. А е само необходимо да се осъзнаем и да викнем към Бога: Отче, съгреших пред Тебе, не съм вече достоен да се нарека Твой син или Твоя дъщеря… И Бог няма да се забави и ще ни прости съгрешенията, както бащата простил на блудния син и поради неговото разкаяние и връщането му обратно вкъщи организирал пиршество, като викал от радост: „Този мой син мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери“.

И тъй, ако се случи да изпаднем в положението на блудния син, да бързаме да се покаем и да се върнем в дома на Отца ни – към добродетелния живот, който Бог иска от нас да живеем за Негова слава и за наше спасение! Амин!

No comments:

Post a Comment