Saturday, 10 February 2018

11 февруари: Неделя Месопустна

Неделя Месопустна още е известна и като Неделя на Страшния съд, когато ни се напомня за Второто славно Христово идване на земята, при което Той ще съди всяка човешка душа за всичко, което е сторила през времето, дадено й тук на земята. Но наистина ли е страшен този съд? Да, той е страшен за онези, които още не са познали Христа, не са се кръстили, не са вярвали в него и не са Го следвали, носейки кръста си. А за онези, които стават и лягат с Неговото име, които носят кръста си – кой по-упорито, а кой по-немощно – и които живеят не за този свят и за този живот, а за бъдния век – за тях съдът не само не е страшен, но и очакван и желан! Защото след съда те ще наследят Божието царство и заедно с всички праведници ще се радват на вечно блаженство.

Икона на Неделя Месопустна: Страшният Съд

Но днешната неделя ни припомня евангелското четиво за Страшния съд, та то още повече да ни дава сили и увереност в борбата ни с греха и пороците и в следването на Христовите повели. И тъй, нека добре да помним Христовите думи от днешното евангелие и да търсим само Неговата правда, като не се поддаваме на съблазни и измамливи придобивки в този живот, а да придобиваме духовни съкровища за бъдния живот. Амин!

No comments:

Post a Comment