Friday, 16 February 2018

18 февруари: Неделя Сиропустна, Неделя на опрощението

Сиропустната неделя отбелязва началото на Великия пост, който започва от нощта на неделя срещу понеделник; тя е и неделя на опрощението, когато по традиция богомолците в храма и православните по домовете си искат прошка един от друг, та да наченат поста "на чисто" - с братска любов към всеки човек (особено към нашите близки, от които най-трудно искаме прошка) и загриженост повече за благото на другия, отколкото на себе си.

Прошката е велико дело на любовта, сам Бог ни призовава да прощаваме; ето, днешното литургийно евангелие ни казва: "Ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви" (Мат. 6:14-15)

А Апостолът ни приканва да се подвидаваме според силите си, без да гледаме дали другите постят или не: "Който яде, да не презира оногова, който не яде; и който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел" (Рим. 14:3).

Същевременно постът е духовна радост и дело, благоугодно на Бога. Ето какво ни посочва една от стиховните стихири за понеделника от първа седмица на Великия пост: "Да постим с пост приятен, на Господа благоугоден. Истинският пост е отдалечаване от злото, задържане на езика, успокояване на гнева, отлъчване от похотта, празнодумството, лъжата и клетвопрестъплението. Лишаването от всичко това е пост истински и благоприятен."

И тъй, да се отдадем на тази духовна радост, като устояваме в поста, молитвите, милосърдието, и особено в любовта към Бога и към ближния! Амин!


No comments:

Post a Comment