Sunday, 26 August 2018

26 август: 13 Неделя след Петдесетница и Неделя на св. мъченици Адриан и Наталия

Не само вярващите християни, които мъченически загивали с Христовото име на уста, се удостояват с венеца на светостта и блаженството, но и езичниците, които приели Христос и също мъченически предават душата си за Него. Така и в днешната неделя езичникът и богаташът Адриан, близък сътрудник на императора-езичник Максимиан, загива мъченически и Бог го удостоява с нетленния венец.


Св. мъченици Адриан и Наталия
А младата му съпруга Наталия, с която били женени само година време, отдала всички сили и средства за укрепване душите на затворените християни в техния подвиг и в пътя им към светостта, като всекидневно ги обгрижвала. Тя не загинала мъченически от меча на мъчителите, но с безкрайната си любов към Христа и към вярващите в Него, с жертвеното служение на Христовите мъченици и с неотстъпната си вяра в истинския Бог, която твърдо изповядвала пред езичниците, тя също заслужила венеца на светостта и блаженството.

Нека и ние да подражаваме на примера на св. мъченици Адриан и Наталия и да помним, че не само мъченическата смърт за Христа, но и жертвоготовното служение на Неговите люде също може да ни послужи за спасение и вечен живот. Амин!

No comments:

Post a Comment