Saturday, 1 September 2018

2 септември: 14-та Неделя след Петдесетница

Днешната 14-та Неделя след Петдесетница ни предлага още едно поучение на Христос – за поканените на сватба (Мат. 22:2-14). Царят вдигнал голяма сватба на сина си, но поканените не идват; втори път ги кани – и те пак не идват на сватбата. Тогава слугите на царя събрали по пътищата различни хора – и лоши, и добри, както казва евангелието – и те дошли на сватбата, за да се насладят на приготвеното от домакина.

Ето това е Христовата покана към всеки човек на тази земя – Той ни казва: „Елате, седнете с Мен на сватбарската трапеза и се насладете на онова, което съм приготвил за вас“. Той кани и лоши и добри, и който приеме поканата и последва Христос, като вземе кръста си и достойно го носи, той ще се наслади на приготвеното за поканените.

Така и ние трябва да бдим и да не пропуснем да чуем поканата, която Бог непрекъснато ни отправя, и като чуем – да се облечем в сватбарски дрехи (т.е. да се облечем в смирение, покаяние, плач заради греховете ни и твърдо решение да ги премахнем от живота си), да последваме Домакина на сватбата и да се насладим на приготвеното от Него за онези, които твърдо вярват в Христа и неотклонно Го следват.

No comments:

Post a Comment