Saturday, 23 June 2018

24 юни: Рождение на св. Йоан Кръстител

Макар днес да познаваме празника като рождение на св. Йоан Кръстител, в църковнославянските книги днешният ден се нарича така: Рождество честнаго и славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Още с названието на празника се разбира, че св. Йоан е пророк, който има честта да участва в Божията слава защото той самият се е прославил; че той е Христовият Предшественик (Предтеча – който върви пред/и Господа), и че той е Христовият Кръстител. Такава чест се отдава само на най-близко стоящите до Бога Христови раби. Това е една от причините св. Йоан да се празнува толкова пъти през годината (всъщност няма друг светец, който да има толкова много празнични дни през годината): на 7 януари, на 24 февруари, на 25 май, днешният 24 юни, на 29 август и на 23 септември (вижте в църковния календар на кой от тези дни какво честваме).


Ето защо молитвите ни към св. Йоан Кръстител най-лесно достигат до Божиите уши – толкова близо е той до своя Кръщелник, Господа Иисуса. И тъй, по молитвите и застъпничеството на св. Йоан, нека молим Бога да ни дарува частица от благодатните дарове, които Той е излял върху своя Предтеча. Амин!

No comments:

Post a Comment