Thursday, 28 June 2018

29 юни - първовърховни и първопрестолни апостоли св. св. Петър и Павел

Наистина, затова са първовърховни и първопрестолни - защото уверено изповядваха вярата си в Господа и обърнаха в нея много народи. Всеки от двамата по свой начин прославяше Бога и водеше другите към Него. На Христовия въпрос, „Кой мислите, че съм Аз“, ап. Петър без колебание и възторжено заяви: „Ти си Христос, Синът на Живия Бог!“

А за св. ап. Павел в една от беседите си св. Йоан Златоуст казва: “И Павел е бил подобострастен нам човек, и той е имал тази природа, която имаме и ние. Само че той е показал велика любов към Христа и затова се е издигнал по-високо от небесата и се е сравнил с ангелите. И така, не само да му се удивляваме и не само да се чудим на неговите подвизи, но да се постараем да му и подражаваме, та след заминаването от този живот да се удостоим да го видим и да участваме с него в неизказаната слава, която да удостои Бог всички нас да я получим, по благодатта и човеколюбието на Господа наш Иисус Христос!"

Ето така нека и ние непрекъснато като ап. Петър да повтаряме, Ти Си Христос, Синът на Живия Бог, и като ап. Павел да показваме велика любов към Бога и към ближния, та и ние като подражаваме на тези чудни първоапостоли да живеем с надеждата, че в Съдния Ден ще застанем от дясната страна на Божията слава! Амин!

No comments:

Post a Comment