Saturday, 10 March 2018

11 март: Неделя Кръстопоклонна

Кресту Твоему покланяемся, Владико, и святое Воскресение Твое славим!


Ето това ни учи тропарят на днешния голям великопостен празник: на твоя Кръст се покланяме, Владико, и святото Твое Възкресение славим! Казва ни да се покланяме на Христовия кръст и да прославяме светото Христово възкресение, а същевременно Църквата ни учи, че поклонението на Христовия кръст означава придобиване на пълно смирение и на решителност за борба срещу греха и пороците.


Тъкмо по време на Великия пост нашето поклонение на Кръста е в същото време и разпъване на телесното наше тяло, умиране за греха и война против страстите. Ето защо в средата на великопостния подвиг Църквата ни припомня за Христовите кръстни страдания, та да ни укрепи и в оставащото време на поста да продължим ревностно да се подвизаваме и да придобиваме духовна твърдост и сила.


И тъй, да продължаваме да носим кръста си и неотклонно да следваме Христа! Амин!

No comments:

Post a Comment