Sunday, 4 March 2018

4 март: Втора Неделя на Великия пост: Неделя на св. Григорий Палама

Във Втората Неделя на Великия пост светата Църква отбелязва паметта на св. Григорий Палама. Кой е той и защо Църквата е отделила специална неделя от Великия пост, за да отбележи неговия живот и делото му? Тропарят на светеца най-добре ни разкрива това. Ето какво се казва в него:

Григорие Чудотворче, ти, който си светлина на православието, утвърждение и учител на Църквата, добротворец за монасите, непобедим поборник на богословите, похвала на Солун, проповедник на благодатта – винаги се моли за спасението на нашите души.


Рядко Църквата дава толкова много добродетелни определения за светците, но за св. Григорий Палама тя посочва цели 7 велики добродетели, та по неговия пример всеки християнин да се стреми също да ги придобие и да просияе пред Бога и пред човеците – всеки, според дадените му от Бога дарби и според дръзновението му в Христа. Нека и всеки от нас да се стреми да подражава на този велик Божи угодник, като същевременно му се молим: Григорие Чудтворче, винаги се моли за спасението на нашите души! Амин!

No comments:

Post a Comment