Saturday, 30 December 2017

31 декември: Неделя след Рождество Христово

Последният ден на вече изминалата година се пада в Неделя, и това е Неделята след Рождество Христово. След като отпразнувахме този светъл празник, на днешната Неделя светото евангелие ни говори, че родилият се от Дева Мария и Светия Дух Спасител на човеците ще възрастне и ще начене да проповядва евангелието на спасението.

Св. евангелист Марк ни говори за Христовия Предтеча – св. Йоан Кръстител, който кръщава с покайно кръщение из цялата Юдейска земя и тъй проправя пътя на Господа; и той каза: „Аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий“. Ето как родилият се Богомладенец изпълнява мисията, която Неговият Отец Му е възложил: да ни извести Благата вест и да даде възможност на всички хора да се спасят, стига да повярват в Божия Син и да Го следват, според както Той посочва в евангелието.

По молитвите и застъпничеството на светия Христов Предтеча, Господи Иисусе Христе, помилвай ни!

No comments:

Post a Comment