Friday, 5 January 2018

6 януари: Богоявление

"Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Св. Троица; защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син; и Духът във вид на гълъб потвърди верността на словото. Слава не Тебе, Христе, Боже, Който се яви и просвети света!" – ето как тропарят на днешния голям християнски празник Богоявление кратко и ясно ни говори за неговата същност: с Господнето кръщение се разкри на човеците истината за Пресветата Троица – Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Свети – на която единствено подобава поклонение и слава. По този начин Богоявлението призовава всеки човек на земята да се отърси от суеверията, от лъжливото служене на други богове или предмети и да се обърне към Христа, чрез Когото да познае Троицата и само в Нея да вярва и на Нея да служи.

Славянска икона на Св. Богоявление

Нека се замислим дали в живота си сме отхвърлили всичко езическо и лъжовно и дали прославяме единствено Пресветата Троица, дали сърцето ни непрекъснато празнува Христовото Божествено явяване на земята като Бог и като Човек чрез това чудно събитие – Богоявлението – и дали неотклонно следваме само Него, Божия Син, който чрез Своето Евангелие ни даде думи за вечен живот. Амин!


No comments:

Post a Comment