Wednesday, 7 November 2018

8 ноември: събор на Архистратиг Михаил и другите безплътни сили

Днес е голям празник - честваме съборното единство на ангелските чинове! Сред тях има първоангели и ангели, които от своя страна се разделят на девет чина: от най-горния - серафими, херувими и престоли, към следващите чинове - господства, сили, власти, начала, архангели и ангели. Вожд или архистратиг на безплътните сили е Архангел Гавриил (името му значи "кой е като Бога").

Както Църквата като цяло, така и всеки вярващ поотделно се обръща към Архангел Гавриил и към ангелите да ни закрилят и предпазват от изкушенията на злите ангели - демоните; особено често трябва да се обръщаме към своя ангели-пазител, защото всеки кръстен има такъв (срв. Мат. 18:10).

А тропарят на днешния празник най-добре ни говори какво означава нашата молитва към Архангел Гавриил: Архистратиже на небесните войнства, ние недостойните непрекъснато ти се молим чрез твоите молитви да ни оградиш от всяка злина под крилата на твоята невеществена слава, като запазваш онези, които ревностно те славят и викат: избави ни от злини, ти началниче на небесните сили.

No comments:

Post a Comment