Saturday, 12 May 2018

13 май: Неделя на слепия

Днешното литургийно евангелие е дълго – цялата 9-та глава от евангелист Йоан. Защото то подробно ни разказва за Божиите дела: сам Бог, във второто Си лице – Божият Син – реши да изцели един сляп от рождение човек, та още веднъж да покаже на света Кой е Той. Фарисеите не Му повярваха, но слепороденият Го призна за Син Божий и Му се поклони. Иисус пък му казва: „За съд дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да станат слепи“.


Икона на Неделята на Слепия

Нима ние, които виждаме, ще станем слепи (за Господа)? Разбира се, че не: за Иисус „виждащите“ са хората като фарисеите, които виждат само закона и неговата буква, но не виждат духовния му смисъл, не виждат предреченото в него за Спасителя, който изцерява от телесните ни и от душевните ни недъзи. А ние бяхме невиждащи, като слепороденият, но сега вече виждаме чрез вярата в Иисус Христос.

И тъй, нека не затваряме духовните си очи, а да гледаме чрез вярата в Господа и да учим и другите около нас също така с вяра да виждат и да не отстъпват от Бога. Амин!

No comments:

Post a Comment