Saturday, 7 April 2018

8 април: Възкресение Христово! Велик Ден!


Възкресение Христово – Празникът на Празниците! Наистина, всеки църковен празник е ликуване за душата, но Христовото Възкресение е основата на вярата ни, непоклатимият стълб на Църквата, началото на нашето спасение! На този ден всички възкликваме „Христос възкръсна“, и получаваме отговора „Наистина възкръсна“, защото в нас няма и капка съмнение в тази истина. На днешният ден слушаме и Похвалното слово на Пасха на св. Йоан Златоуст, където той ни казва:

Който е благочестив, който истински почита Бога и Го обича искрено, нека се наслади на това хубаво и светло тържество на преславното Христово възкресение, което сега празнуваме и в което Господ тъй дивно показа и Своята благост към човешкия род, и Своята премъдрост в изкупването му от вечна погибел, и Своята сила над враговете на нашето спасение!

Който е благоразумен раб и не скрива в земята дадените му от Бога таланти, нека влезе радостен в радостта на своя Господ!

Който се е потрудил с пост, нека получи сега своя динарий!

Който е работил още от първия час, нека получи днес своята справедлива заплата! Който е успял да дойде подир шестия час, нека ни най-малко не се безпокои, понеже не губи нищо! Който е пропуснал и деветия час, нека пристъпи без всякакво съмнение и боязън! Ако ли някой е успял да дойде едва в единадесетия час, нека и той да се не бои от своето закъснение, понеже Домовладиката е великодушен и щедър - приема последния като първия, успокоява дошлия в единадесетия час така, както потрудилия се още от първия час: първия удовлетворява със заслужена награда, последния милва по снизхождение; на единия дава заслуженото, другия дарява по своята благост; добрите дела приема с радост, намерението целува с любов; делата цени и добрите разположения хвали!

Затова всички влезте в радостта на своя Господ! И първи, и последни, приемете своята награда!

Богати и бедни, заедно ликувайте!

.........

Постили и непостили, възвеселете се сега! Трапезата е богата: наситете се всички от нея! За блудните синове небесният Отец е заклал угоен Телец: никой да не излезе гладен! Всички се насладете от този пир на вярата, всички се възползвайте от богатството на благостта!

Никой да не оплаква своята бедност, понеже царството небесно е отворено за всички!

.........

Никой да не плаче за греховете си, понеже изгря прощение от гроба на Спасителя!

Никой да не се бои от смъртта, понежe Спасовата смърт ни освободи от нея!

"Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?" казва пророкът, а след него и апостолът.
Възкръсна Христос и ти биде повален!
Възкръсна Христос и паднаха демоните!
Възкръсна Христос и се радват ангелите!
Възкръсна Христос и живот се въдвори!

И тъй, да се възвеселим днес и радостта ни да се разпростре до край земя, та всеки да узнае, че Христос възкръсна от мъртвите и даде възможност на всеки, който вярва в Него, да се спаси! Амин!

No comments:

Post a Comment