Saturday, 28 April 2018

29 април: Неделя на Разслабения

В днешното св. евангелие Иисус се обръща към човека, който от 38 години е на легло и боледува, и го пита: „Искаш ли да оздравееш?“ А болният му отговаря: „Да, господине, но си нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата“ [от Светия Дух].

Нека се замислим: нима и ние не боледуваме от всякакви недъзи, преди всичко душевни – вършим неправди, не обичаме ближния като себе си, съгрешаваме с мисъл и с дела, и т.н., и тъй душата ни боледува и има нужда от помощ. Кой от нас не иска да оздравее? Знаем, че ако се обърнем към Христос за помощ Той също ще ни попита: „Искате ли да оздравеете“? И ние с радост ще отвърнем: „Да, Господи, но си нямаме човек, който да се застъпи за нас“.

Наистина ли си нямаме никого, който да се застъпи за нас пред Бога? Ами всички онези Божи угодници и светии, които стоят около Божия престол? Ами Пресвета Дева Мария? Ами Самият Иисус, Който чрез кръстната смърт взе върху Себе Си нашите грехове? Толкова много застъпници имаме, но дали непрекъснато се обръщаме към тях, дали постоянстваме в църковните служби и особено в светата литургия, дали достойно приемаме Светите Дарове по време на причастието, и т.н.

Христос излекувал болния и сетне му казал: „ето, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо“. Той непрекъснато лекува болестите на нашата душа, но трябва да се запитаме: а след като сме получили помощ от Него, преставаме ли да грешим или отново се връщаме към болестите на душата си и после отново молим за помощ? Притчата от днешното евангелие ясно ни посочва: да не грешим повече, иначе ще ни сполети нещо по-лошо.

И тъй, да упорстваме във вярата и в делата на вярата и да се стараем непрекъснато да сме с Христос – колкото по-близо сме до Него, толкова по-лесно се борим с душевните болести и с греховете и устояваме в борбата срещу тях; стига малко да се отдалечим от нашия Спасител, и сатаната веднага ни напада и се радва, като види, че отстъпваме от Господа. Нека непрекъснато да се обръщаме към Него и да викаме: „Да, Господи, искам да се излекувам! Помогни ми, и повече няма да отстъпвам от Тебе!

No comments:

Post a Comment