Sunday, 25 March 2018

25 март 2018 г. - пет години Православен християнски курс в енорията!

Пет години от началото на Християнския курс в православната енория „Св. Йоан Рилски Чудотворец“ в Лондон, Великобритания! Малко ли са, много ли са 5 години – участниците в Курса ще кажат най-добре. Малко ли сме научили, много ли сме научили през тези пет години – също курсистите най-добре ще кажат. Но едно е сигурно: Курсът ни беше преди всичко място за среща, разговори върху основите на християнството, братска обмяна на мнения и виждания, и преди  всичко взаимно укрепване във вярата и в християнските дела.

И все пак, ето кратко резюме на онова, което изучавахме през петте години (по учебни години):

2013-2014 г.:
Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия;
Православна християнска духовност.
(Всички успешно завършили курса и положили изпит получиха църковни удостоверения лично от Негово Високопреосвещенство Антоний, митрополит на Средно и Западноевропейската епархия на БПЦ).

2014-2015 г.:
Основи на Православието: Православен катехизис

2015-2016 г.:
Основи на Православието: Свещено Писание на Стария и на Новия Завет

2016-2017 г.:
Основи на християнството

2017-2018 г.:
Християнството като световна религия: православие, римокатолицизъм, протестантизъм

С Божията помощ се надяваме Курсът ни да продължава и занапред и да допринася за укрепването на вярата ни и на делата ни в Христовото име.


No comments:

Post a Comment