Friday, 30 March 2018

1 април: Вход Господен в Йерусалим

Вход Господен в Йерусалим – ето това е честваният днес празник! Не е Връбница или Цветница, както дори и в църковния календар на българската православна църква се посочва вече толкова години. Народът ни е запомнил върбата и цветята като най-важното събитие, случващо се в църквата, затова храмовете са препълнени с хора, дошли да си вземат от върбата: идват, вземат си и си тръгват! Малцина разбират, че празникът всъщност отбелязва началото на прославата на Господа – на Спасителя на света, Иисус Христос!


Народът, който посрещнал Иисус, непрекъснато викал: „Осанна! Благословен е Онзи, Който идва в името Господне!“ А „осанна“ (т.е. „спаси, дари ни спасение“) се казва само за Бога, Който спасява, ето защо влизането на Господа в Йерусалим е също и признание, че Той всъщност е сам Бог. Той е Богочовекът, който само няколко дена по-късно ще претърпи кръстна смърт, за да изкупи човеците от греха, проклятието и смъртта и да дари спасение на всеки, който повярва в Иисуса Христа.

Ето това е днешният празник, нека не се заблуждаваме и да виждаме в него само върбата и цветята и нека и другите да учим на същността на празника и да ги подтикваме да повярват в Христа и неотклонно да Го следват в живота си. Амин!

No comments:

Post a Comment