Saturday, 6 January 2018

Неделя, 7януари: св. Йоан Кръстител, Предтеча Господен

Какво да кажем за този най-велик Христов известител – св. Йоан Кръстител и Предтеча Христов – който каза, че не е достоен да се наведе и да развърже ремъка на обущата Христови? Ако той не е достоен, то кой от нас е достоен да се доближи до Христа, било с думи, било по сърце, било чрез някакъв подвиг на духа? И тъй като сме недостойни, ние се уповаваме на молитвите, които отправяме към Бога и към Неговите свети мъже и жени, търсейки тяхното застъпничество. В днешния ден подобава многократно да кажем молитви и към Христовия Предтеча и да вярваме, че той ще побърза и ще се застъпи за нас пред Онзи, Когото той предизвести чрез служението си и чрез смъртта си. Нека да се помолим:


Кръстителю Христов, проповедниче на покаянието, спомни си и за мене, който се кая, и заедно с небесните воинства моли се на Господа за мене, недостойния, който изпаднах в много грехове и се измъчвам от бурните помисли на моя ум.

Изпълнен съм със зли дела и няма край моят греховен живот, умът ми е прикован към земните неща. Що да правя, не зная, и при кого да отида, за да бъде спасена душата, освен при тебе, свети Йоане, едноимен на благодатта, защото зная, че ти пред Господа след света Богородица си най-велик измежду всички родени на земята. Ти се удостои да се докоснеш до главата на Царя Христа Божия Агнец, Който взе греховете на света: моли Го за моята грешна душа, та поне отсега да понеса благото Му иго и да получа наградата с последните.

О, Кръстителю Христов, досточтими Предтече, последни пророче, първи мъчениче, наставниче и учителю на чистотата и ближни Христов приятелю! Тебе моля, при тебе прибягвам: не ме отхвърляй от твоята закрила, но мене, падналия в много грехове, подигни и изправи; обнови душата ми чрез покаяние, като с второ кръщение; очисти мене, осквернения от греховете, и ми помогни да вляза в небесното Царство, дето нищо нечисто не влиза. Амин!

No comments:

Post a Comment